Abstract/Sammendrag

Abstract

How can composition help improvisation in a large improvising ensemble, and how can working with free improvisation help composition?

The research project ”Natural Patterns – Music Making With an Ensemble of Improvisers” focuses on exploring areas of the continuum between composition and improvisation, through artistic research, illuminating this ”in-between” field of music and the composer’s processes and methods for creating within it.

The research has been conducted through practical work with the 11-piece Per Zanussi Ensemble, and documents a flexible, personal method for composing, notating and rehearsing for improvising ensembles which can be used by others, allowing a large ensemble to listen and function in a way that resembles smaller improvising ensembles.

Another important area of research has been how to use inspiration from other musics and ideas in my work with free improvisers, while balancing my compositional voice and identity with the musical voices of the improvisers.

I have also shown how I use my compositional methods to create a culture within the ensemble, and articulated and described tacit and explicit knowledge around my processes for music making with a large ensemble of improvisers.

Sammendrag

Hvordan kan komposisjon hjelpe improvisasjonen i et stort improviserende ensemble, og hvordan kan arbeid med fri improvisasjon hjelpe meg å komponere?

Forskningsprosjektet ”Natural Patterns – Music Making With an Ensemble of Improvisers” utforsker områder på aksen mellom komposisjon og improvisasjon, gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid, og belyser komponistens prosesser og metoder innenfor dette feltet, midt mellom det strengt noterte og intuitivt skapte.

Forskningen har blitt uført gjennom praktisk arbeid med elleve musikere i Per Zanussi Ensemble, og dokumenterer en fleksibel, personlig metode for komposisjon, notasjon og innstudering for improviserende ensembler. Denne kan brukes av andre, og lar ensemblet samarbeide og lytte på måter som har mye til felles med mindre improviserende grupper.

Et annet viktig område i prosjektet dreier seg om å finne ut hvordan man kan benytte seg av inspirasjon fra andre musikkformer og ideer i komposisjon for improvisatører, og samtidig balansere komponistens utrrykk med utøvernes individuelle stemmer.

Jeg har også vist hvordan jeg bruker mine komposisjonsmetoder for å skape en ensemblekultur, og artikulert og beskrevet både taus og eksplisitt kunnskap rundt mine prosesser og metoder for å lage musikk med et improviserende ensemble.